Citate de Adolf Hitler cu privire la creștinism

Următoarele citate au fost luate din cartea „Discursul lui Hitler: O serie de conversații politice cu Adolf Hitler despre scopurile sale reale” de Hermann Rauschning, prima ediție, 1939
„Lăsați despicatul firelor de păr altora. Indiferent că e Vechiul sau Noul Testament sau doar cuvintele lui Iisus, totul este parte a aceleiași escrocherii evreiești. Aceasta nu ne va elibera. O biserică germană, ca și creștinismul german, este o distorsiune. Poți fi fie german, fie creștin. Nu poți fii ambele.”
„Hitler a făcut clar faptul că el nu a fost interesat de un “creștinism arianizat” sau de mitul unui “Iisus arian," mit promovat de Houston Stewart Chamberlain, de Von Liebenfels și de alți membrii ai partidului.
„Nu poți scoate un Arian din Iisus, asta este o prostie.” Nu știi ce trebuie făcut? Vă voi spune: trebuie să prevenim bisericile din a face orice altceva decât ceea ce fac acum: adică să piardă teren zilnic. Dar putem grăbi lucrurile. Preoții vor fi obligați să își sape propriile morminte.” – a declarat acesta.

Următoarele citate au fost luate pentru cartea: „Hitler's Table Talks, 1941-1944: His Private Conversations - tradusă de Norman Cameron și R.H. Stevens
Copyright © Enigma Books 2000 Publicată inițial în Marea Britanie
Traducere engleză copyright © 1953 de Weidenfeld și Nicolson

„Fundamental în toată lumea este sentimentul pentru acest atotputernic, pe care noi îl numim Dumnezeu (adică, stăpânirea legilor naturale din întregul Univers). Preoții, care au reușit întotdeauna să exploateze acest sentiment, amenință cu pedepse pentru omul care refuză să accepte crezul pe care ei îl impun.”

„Bolșevismul, copilul nelegitim al creștinismului.”
„Cea mai grea lovitură care a lovit vreodată omenirea a fost venirea creștinismului. Bolșevismului este copilul nelegitim al creștinismului. Ambele sunt invenții ale evreului. Minciuna deliberată legată de problema religiei a fost introdusă în lume de creștinism. Practicile bolșevismului sunt o minciună de aceeași natură, atunci când pretinde că aduce libertate oamenilor, în timp ce, în realitate, caută doar să-i înrobească. În lumea antică, relațiile dintre oameni și Zei au fost fondate pe respectul instinctiv. Era o lume luminată de ideea de toleranță. Creștinismul a fost primul crez din lume care-și extermină adversarii în numele iubirii. Cuvântul cheie al acestuia este intoleranța.”
  
„Fără creștinism, ar fi trebui să nu fi avut islam. Imperiul Roman, sub influența germanică, s-ar fi dezvoltat în direcția de dominare a lumii, iar omenirea nu ar fi stins cincisprezece secole de civilizație, de la o singură lovitură.”

„Să nu se mai spună că creștinismul a dăruit omului viața sufletească, deoarece evoluția s-a găsit în ordinea naturală a lucrurilor. Rezultatul prăbușirii Imperiului Roman a fost o noapte care a durat timp de secole.”

„Creștinismul este o revoltă împotriva legii naturale, un protest împotriva naturii. Luat la extrema logică, creștinismul ar însemna cultivarea sistematică a eșecului uman.”

„Știința nu poate minții, pentru că eforturile sale dintotdeauna, în funcție de starea de moment a cunoașterii, au fost acelea de a deduce ceea ce este adevărat. Atunci când ea face o greșeală, o face cu bună-credință. Creștinismul este cel mincinos. Este într-un conflict permanent cu el însuși.”

„Motivul pentru care lumea antică a fost atât de pură, luminoasă și senină, este pentru că nu a știut nimic despre cele două calamități: sifilisul și creștinismul.”

„Creștinismul este un prototip al bolșevismului: mobilizarea de către evreu a maselor de sclavi cu scopul subminării societății. Se înțelege astfel că elementele sănătoase ale lumii romane erau dovezi împotriva acestei doctrine.”

„În trecut, era în numele creștinismului.  Astăzi, este în numele bolșevismului.
Ieri, instigatorul a fost Saul. Azi, instigatorul este Mardochai. Saul s-a schimbat în Sf. Pavel și Mardochai în Karl Marx. Prin exterminarea acestui parazit, vom face omenirii un serviciu de care soldații noștri n-au idee.”

„La urma urmei, a fost doar între secolele VI-VIII, când creștinismul a fost impus popoarelor noastre de prinți care au avut o alianță de interese cu preotul. Popoarele noastre au reușit anterior să trăiască bine fără această religie. Am șase divizii ale SS-ului compuse din oameni absolut indiferenți în materie de religie. Acest lucru nu îi împiedică să meargă până la moarte cu seninătatea în sufletele lor.”

„Creștinismul este invenția unor creiere bolnave: nu ți-ai putea imagina nimic mai idiot, și nimic mai indecent, pentru a transforma ideea Dumnezeirii într-o bătaie de joc.”
                                                 
„Creștinismul pur – creștinismul catacombelor – este preocupat de traducerea doctrinelor creștine în fapte. Acest lucru conduce destul de ușor la anihilarea neamului omenesc. Este pur și simplu bolșevism cordial sub o beteală de metafizică.”

„A fost creștinismul cel care a cauzat căderea Romei – nu germanii sau hunii. Ceea ce bolșevismului a reușit să dobândească astăzi la nivelul materialist și tehnic, creștinismul a dobândit la nivelul metafizic.”

„Nu poți concepe atât de multă cruzime, ticăloșie și minciună, precum a produs pătrunderea creștinismului în această lume a noastră.”

„Evreimea este cea care dintotdeauna  distruge această ordine. Ea provoacă în mod constant revolta celor slabi împotriva celor puternici, a bestialității împotriva inteligenței, a cantității împotriva calității. Creștinismului i-a luat paisprezece secole pentru a atinge apogeul sălbăticiei și al prostiei. Prin urmare, noi am putea greși cu păcătuirea prin excesul de încredere și proclamare certă a victoriei noastre asupra bolșevismului. Cu cât îl facem pe evreu incapabil să ne rănească, cu atât mai mult ne vom proteja de acest pericol. Evreul joacă în natură rolul unui element de catalizare. Oamenii care scapă de evrei se întorc în mod spontan la ordinea naturală.”

„Creștinismul este cel mai rău dintre regresiile la care omenirea a fost vreodată supusă și evreul este cel care, datorită acestei invenții diabolice, a aruncat omenirea înapoi cu cincisprezece secole. Singurul lucru care ar fi în continuare mai rău ar fi victoria evreului prin bolșevism. Dacă bolșevismul ar triumfa, omenirea ar pierde darul râsului și al bucuriei. Ar deveni doar o masă informă, condamnată la cenușiu și disperare.”

„Preoții din antichitate erau mai aproape de natură, căutând cu modestie sensul lucrurilor. În loc de asta, creștinismul promulghează dogmele sale nepotrivite și le impune prin forță. O astfel de religie poartă în ea intoleranță și persecuție. Este cea mai sângeroasă concepere.”

„Același lucru se întâmplă și cu muzica și cu frumusețea într-o lume dominată de preoțime – religia creștină este un dușman al frumuseții."

„Personal niciodată nu intru în termeni cu minciuna creștină.”

„Epoca noastră va vedea cu siguranță sfârșitul bolii creștinismului.”

„Acest terorism din religie este, pe scurt, produsul unei dogme evreiești pe care creștinismul a universalizat-o și al cărui efect este de a semăna necazuri și confuzie în mintea oamenilor. Este evident că, în domeniul credinței, învățăturile teroriste nu au nici un alt obiect decât acela de a distrage atenția oamenilor de la optimismul lor natural și de a dezvolta în ei instinctul de lașitate.”

„În ceea ce ne privește, am reușit să alungăm evreii din mijlocul nostru și să excludem creștinismul din viața noastră politică. Dacă în prezent nu găsim aceeași mândrie splendidă a rasei, care a distins epoci romane și grecești, este din cauza faptului că în secolul al patrulea acești evrei creștini au distrus sistematic toate monumentele acestor civilizații antice. Ei erau și cei care au distrus biblioteca din Alexandria.”


„Religia fabricată de către Pavel din Tars, care mai târziu a fost numită creștinism, nu este altceva decât comunismul de astăzi.”
Bormann a intervenit. „Metodele evreiești,” a spus el „niciodată nu au variat în esențialele lor. Peste tot au stârnit plebe împotriva claselor conducătoare. Pretutindeni au favorizat nemulțumirea față de puterea stabilită. Pentru aceștia sunt semințele care produc recolta pe care ei speră că mai târziu o s-o adune. Peste tot au ventilat flăcările urii între popoarele de același sânge. Ei sunt cei care au inventat războiul dintre clase dar și renegarea acestei teorii, care trebuie, prin urmare,  să fie întotdeauna o măsură anti-evreiască. În același mod, orice doctrină care este anti-comunistă, orice doctrină care este anti-creștină trebuie, ipso facto, să fie de asemenea anti-evreiască. Doctrina Națională Socialistă este, prin urmare, anti-evreiască în excelsis, căci este atât anti-comunistă cât și anti-creștină. Național Socialismul este solid în centru și întreaga puterea a sa este concentrată împotriva evreilor, chiar și în chestiuni care par să aibă un aspect pur social și care sunt concepute pentru înaintarea facilităților sociale a propriilor noștri oameni.”

Fuehrer a concluzionat:
„Burgdorff tocmai mi-a dat o hârtie care se ocupă cu relația dintre comunism și creștinism. Este mângâietor să vedem, chiar și în aceste zile, cum relația fatală dintre cele două devine zilnic din ce în ce mai clară pentru inteligența umană.”