Adolf Hitler

„Cele 10 porunci şi-au pierdut valabilitatea; cât despre conştiinţă, aceasta a fost o invenţie evreiască: o meteahnă la fel ca circumcizia.” – Adolf Hitler

„Adolf Hitler şi Partidul Nazist au ajuns la conducere în 1933. Majoritatea liderilor oculţi credeau că Hitler era Conducătorul Cel Mare”.
555 este echivalentul cabalistic al unui cuvânt antic evreiesc, pentru „întuneric". De asemenea, 555 este valoarea numerică a cuvântului „Necronomicon". Numărul Partidului Nazist lui Hitler era 555. Partidul începea numărătoarea de la 500 pentru a părea mai mare decât era în realitate.

Întotdeauna evreii joacă de ambele părţi. În faţa creştinilor, pretind că Hitler a fost un satanist, iar în faţa păgânilor şi a sataniştilor pretind că acesta a fost creştin. Adevărul este că Hitler a fost satanist. Fiind politician, a căutat să fie diplomatic, având în vedere puterea bisericilor creştine din acel timp. Hitler a fost liderul mult aşteptat pe care multe loje satanice germane lucrau pentru a-l aduce în existență. Aveau nevoie de un lider. Însuşi Hitler era membru într-o lojă satanică.
 


Citat: 
„Aş dori să transmit o parte din informaţia care, conform lui Otti Votavova, a fost primită direct de la Franz Bardon. Potrivit acesteia, Adolf Hitler a fost un membru al Lojei 99. În afară de asta, Hitler şi câţiva dintre apropiații săi erau membrii ai Ordinului Thule, care era doar organul extern al unui grup de vrăjitori tibetani puternic care a folosit membrii Ordinului Thule în scopuri personale. De asemenea, Hitler a angajat câteva dubluri la diverse ocazii, pentru camuflaj."1

Adevărul este că Hitler, împreună cu alţi membrii ai lojelor satanice şi cu alţi nazişti de rang înalt, comunicau cu Zeii Nordici, cunoscuți ca „Demoni”. La acel moment a apărut imaginea naţional socialistă a femeii/bărbatului ideal şi de aici a început programul eugenic sau al „perfecționării genelor” (studiul metodelor de îmbunătăţire a calităţilor genetice prin intermediul controlului împerecherii).
 


Un alt citat: 
„Hitler credea cu tărie în venirea unei noi rase, a „superoamenilor”. Se aştepta să fie o „mutaţie” a homo sapiens, literalmente, obţinută prin atingerea „nivelelor superioare ale conştiinţei”. Compozitorul şi ocultistul, Richard Wagner era obsedat de „rasa superioară”, Hitler a fost foarte inspirat de acesta. Odată, Hitler a spus: „pentru a înţelege Partidul Nazist, trebuie să îl înţelegi pe Wagner”.

Evreilor le place de asemenea să afirme că Hitler a fost evreu. Şi aceasta este o tactică de batjocorire. Oricine este competent în identificarea unui evreu prin intermediul caracteristicilor lor fiziologice, poate constata cu uşurinţă că Hitler NU are sânge evreiesc, deoarece nu are nici măcar o trăsătură evreiască. Oricine, chiar şi cu o cantitate minoră de sânge evreu va avea cel puţin două sau mai multe trăsături fiziologice evreieşti, cum ar fi buza de jos mult mai evidenţiată, urechile de şobolan specifice şi forma clasică a craniului evreiesc. 


Citat:
Moartea lui Hitler 
„Devotamentul personal al lui Hitler pentru principiile oculte a fost dovedit în cele din urmă de moartea provocată de el însuși. La fel de bine, alegerea datei de 30 aprilie pentru a se sinucide, a putut însemna un sacrificiu; era ajunul sărbătorii Beltane, identificat pe siteurile wicca populare, drept o sărbătoare druidică în onoarea Zeităţii Bel. În vrăjitorie, această zi puternică este considerată o „sărbătoare mare”, egală în putere cu Halloween-ul. Bel derivă de la canaanitul Baal; însă Helena Blavatsky merge mai departe în cartea „The Secret Doctrine” (vol.2), reconstituind o trinitate astrologică a lui Bel/Baal (soare – dumnezeu tatăl), Mercur (Hristos, fiul) şi Lucifer (Venus, sfântul duh). Cât despre sinuciderea lui Hitler, din punctul de vedere ocult, acesta nu este un act de laşitate, ci este mai degrabă o practică onorabilă printre druizi, la fel şi printre catari, acei gardieni medievali ai Gralului, pe care l-au numit ritualic „endura”. O cerinţă interesantă a „endurei” era faptul că întotdeauna trebuia să fie făcută de perechi de prieteni apropriaţi, un detaliu ştiut de către nazişti, ceea ce dă sens sinuciderii lui Hitler împreună cu recenta sa soţie, Eva Braun. Că tot veni vorba de asta, asociaţii lui Hitler, Karl Haushofer şi Goebbels, s-au sinucis de asemenea, în mod ceremonial, împreună cu soţiile lor.

De asemenea, există destule dovezi că Hitler şi Cel de-al Treilea Reich lucrau neobosiţi pentru a distruge toate formele creştinismul.


„Sub cizma mea voi strivi creştinismul, ca pe o broască otrăvitoare.”

„Iudaismul, creştinismul şi bolşevismul sunt legate împreună. Prieteni în agitaţie, unelte înnăscute ale declinului, posedă acelaşi talent să distrugă structura normală a societăţii. Bolşevismul este continuarea istorică şi logică a creştinismului. Acesta realizează la un nivel tehnic ceea ce creştinismul a făcut pe un nivel metafizic.”
 -  Adolf Hitler. 

Un citat despre impresia lui Hitler legată de creştinism, de la Alfred Rosenberg: 

„Nu a permis niciodată vreunui membru al clerului său să participe la vreo întâlnire de partid sau la înmormântarea vreunui membru al partidului. Ciuma iudeo-creştină se apropia de sfârşit. A spus că era oribil faptul că o religie, care în mod literal îşi mănâncă propriul zeu în credinţa ei, a putut fi vreodată posibilă.3 

„O parte dintre asociaţii lui Hitler împărtășeau cu acesta aceiași ură pentru biserică, împreună cu decizia acestuia de a o distruge. Probabil cei mai bine ştiuţi dintre ei erau Bormann, Himmler, Heydrich, Rosenberg şi Goebbels." Gerhard Reitlinger îl caracteriza pe Himmler în felul următor: „Slujba lui Himmler a devenit distrugerea evreilor, liberalilor şi preoţilor.”4

Conform unei notiţe de-a lui Holy See, datată pe 2 martie 1943:
„La începutul lunii octombrie 1941, numărul preoţilor din dioceza „Warthegau”, care erau sub arest la Dachau, se ridica la sute; dar acest număr a crescut considerabil în fiecare lună, drept un rezultat al unei puternice întăriri ale masurilor poliţiei ce a rezultat în arestarea şi deportarea a mai multor alte sute de preoţi...”5

„Toate şcolile catolice au fost închise”

 
„Un ordin al guvernatorului Reich, datat pe 19 august 1941, a spus că tinerii nemţi pot primi instruiri religioase doar între 10 şi 18 ani, şi mai departe, doar la locurile de venerare, o oră pe săptămână, oră care trebuia fixată între 15:00-17:00 (excluzând zilele pentru exerciţiile tineretului hitlerist). S-a dat ordin ca poliţia să fie informată dinainte legat de ora, locul şi personalul instruitor... Nenumărate biserici au fost... scoase din uz ca locuri de închinare. Multe alte biserici au primit mai tâtziu restricţii similare... serviciile religioase erau limitate la ore specifice...”6

Ce avea Hitler de spus legat de „creştinismul pur, original” şi un „hristos Arian”?


„Lăsaţi despicatul firelor de păr altora. Chiar dacă este Vechiul sau Noul Testament, sau doar cuvintele lui iisus, totul este parte a aceeaşi escrocherii evreieşti. Aceasta nu ne va elibera. O biserică germană, ca şi creştinismul german, este o distorsiune. Poţi fi fie german, fie creştin. Nu poţi fii ambele... Nu vrem oameni care să se gândească la viaţa de apoi. Avem nevoie de oameni liberi care ştiu că zeitatea este în ei înşişi.”

Hitler a făcut clar faptul că nu era interesat într-un „creştinism arianizat” sau în mitul unui „iisus arian” promovat de Houston Stewart Chamberlain, Von Liebenfels şi alți membrii ai partidului. Hitler a afirmat:  „Nu poţi scoate un Arian din iisus, asta este o prostie”. 

„Toate religiile sunt asemănătoare, nu contează cum se intitulează. Nu au un viitor – cu siguranţă niciunul pentru germani. Dacă fascismului îi place, poate face o înţelegere cu biserica. Aşa voi face şi eu. De ce nu? Aceasta nu mă va opri din distrugerea rădăcinii şi branşelor creştine, şi din anihilarea acesteia în Germania. Italienii sunt naivi; se pricep de minune în a fi păgâni şi creştini în acelaşi timp. Italienii şi francezii sunt cu siguranţă păgâni. Creştinismul lor le este adâncit în piele. Însă germanul este diferit. Este serios în tot ceea ce face. El vrea să fie ori creştin, ori păgân. Nu poate fi ambele. Pe lângă asta, Mussolini nu va face eroi din fasciştii săi. Acolo nu contează dacă sunt creştini sau păgâni. Dar pentru oamenii noştri, este decisiv dacă recunosc crezul unui hristos evreu - împreună cu compătimitele sale etici efeminate - sau dacă adoptă o puternică credinţă eroică în Zeitatea Naturii, Zeitatea din proprii noştri oameni, din propriul nostru destin, din propriul nostru sânge.”

„Lăsaţi despicatul firelor de păr altora. Chiar dacă este Vechiul sau Noul Testament, sau doar spusele lui iisus, totul este parte a aceeaşi escrocherii evreieşti. Aceasta nu ne va elibera. O biserică germană, ca şi creştinismul german, este o distorsiune. Poţi fii fie german, fie creştin. Nu poţi fii ambele...

„Nu poţi scoate un Arian din iisus, asta este o prostie”. Nu ştii ce trebuie făcut? Vă voi spune: trebuie să prevenim bisericile din a face orice altceva decât ceea ce fac acum: adică să piardă teren zilnic. Dar putem grăbi lucrurile. Preoţii vor fi obligaţi să îşi sape propriile morminte.8
  - Adolf Hitler 

Hitler comunica cu Satan şi Demonii Săi. În acel timp, Demonii erau legaţi. Hitler a fost informat că trebuia sa stabilească o bază puternică pe care alţii să o urmeze. Chiar dacă a pierdut războiul, cei aleşi de Satan vor urma cu succes stabilirea „celui de-al 4-lea Reich”. „Patru” este numărul lui Satan. Hitler a văzut idealul uman în Satan şi Demonii Săi, care sunt din rasa extraterestră cunoscută ca „Rasa Nordică”, datorită staturii lor înalte, a părului blond deschis şi a ochilor albaştrii. Mass-media controlată de evrei lucrează neobosită pentru a suprima informaţia legătă de Rasa Nordică a extratereştrilor, în timp ce promovează extratereştrii inamici, cunoscuți ca „extratereștrii cenușii"._________________________

Referinţe:
1 Magicianul Frabato de Franz Bardon, pagina de prefaţă „despre autor”
2 Extras luat din: Hitler şi Naziştii
3 Hans-Gunther Seraphim, Das politische Tagebuch Alfred Rosenbergs 1934-1935 und 1939-1940 (Gottingen, 1956), p. 97. Activitatea creştină pentru Israel
4 Gerhard Reitlinger, Die SS-Tragodie einer Deutschen Epoche (Munich, 1977), p. 29. Activitatea creştină pentru Israel
5 Activitatea creştină pentru Israel
6 Idem
7 Zisele lui Hitler: O serie de conversaţii politice cu Adolf Hitler asupra adevăratelor sale scopuri – de Hermann Rauschning, prima ediţie, 1939
8 Idem