Lumină peste Illuminati

Aici este prezentată o scurtă istorie a mult discutatului subiect al francmasonilor şi a iluminati şi a evenimentelor care au condus la subversiunea masonilor de către evrei şi de asemenea, adevărul despre iluminati:

Alte câteva articole bune care dezbat acest subiect:

Adevărul despre Noua Ordine Mondială
Templul lui Solomon

Rothschild l-a angajat pe Adam Weishaupt, fiul unui rabin evreu, pentru a crea un ordin masonic fals (iluminati), înarmându-l cu relaţii şi fonduri masive; în felul acesta scena a fost fixată.

Istoria notează faptul că pe 1 mai 1776, Dr. Adam Weishaupt a fondat ordinul bavarian al ILUMINATI. Weishapt era un profesor al legii canonice evreieşti la Universitatea Ingolstadt din Bavaria, Germania. S-a născut într-o familie de evrei, iar mai târziu s-a "convertit" la romano-catolicism. A devenit un membru de seamă al ordinului iezuiţilor, ordin pe care ulterior l-a abandonat, ăentru a-și forma propria organizaţie, după porunca clară a "casei rothschildilor" proaspăt formată.

Idea conform căreia numai câţiva aleşi se pot califica pentru îndeajuns de multă "iluminare" pentru a conduce şi guverna lumea, a fost idea evreului Weishaupt. Problema era următoarea: unde putea el să găsească destui intelectuali "purtători de lumină", pentru a-şi putea începe planul? Ulterior i-a găsit în diferite loje şi ordini contemporane, cum au fost lojele masonice, ordinul rosicrucian, precum şi alte oridini legitime şi loiale antichităţii. Acest lucru este încă odată confirmat de Edith Starr-Miller în cartea sa clasică Occult Theocracy:  

"Odată cu dezvoltarea organizaţiei Iluminati, au crescut şi ambiţiile acesteia, care a sfârşit cu un complot de a răsturna Francmasoneria, mânat de intenţia acesteia de a domina lumea cu orice preţ ... După ce au obţinut controlul câtorva loje masonice, Weishaupt şi asociaţii acestuia au început să se laude orbeşte cu creşterea lor în putere".

Weishaupt s-a auto-numit Spartacus, deoarece, asemenea luptătorului Roman cu acelaşi nume, el era dedicat eliberării (gloatelor) de sub asuprirea monarhiilor şi puterilor religioase, iar dorinţa lui de a zgudui jugul limitării a inclus nu numai guvernele şi organizațiile religioase, dar şi instituţia căsătoriei şi chiar familia ...

Weishaupt şi-a dorit un sistem de dimensiuni cu adevărat globale, chiar dacă acest lucru producea revoluţii mondiale violente şi râuri de sânge. "Dictatura generoasă" a acestuia cuprindea şase puncte principale, care presupunea abolirea:

  1. guvernelor ordonate sau naţionaliste în formă de monarhii.
  2. proprietăţii private.
  3. dreptului la moştenire.
  4. intereselor patriotise şi naţionaliste.
  5. ordinii sociale în familie, legilor prohibiţiei sexuale şi a tuturor codurilor morale.
  6. toate disciplinele religioase bazate pe credinţa într-un zeu întruchipat, în opoziţie cu credinţa în natură, om şi rațiune.

Aceste şase puncte sunt identice aproape cuvânt cu cuvânt cu ideile lui Karl Marx din cartea THE COMMUNIST MANFESTO, potrivindu-se aproape perfect cu Protocoalele Înțelepților Sionului (demonstrând
încă odată legitimitatea acestora).

Viziunea lui Weishaput pentru lume era un comunism total, cu toate posesiunile - chiar şi copiii - ţinute în comun. 


Este şi mai interesat de aflat că fondatorul real a revoluţiei comuniste nu a fost Karl Marx. Părintele acesteia a fost chiar Adam Weishaupt, fondatorul ordinului francmasonic iluminati - Marschalko 

„Măreaţa putere a ordinului nostru stă în tăinuirea lui; acesta nu ar trebui să apară niciodată şi nicăieri sub adevăratul său nume, ci întotdeauna mascat de un alt nume şi de o altă ocupaţie. Nimic nu funcţionează mai bine decât cele trei grade ale Francmasoneriei; publicul este obijnuit cu ea, are puţine așteptări de la ea şi prin urmare, ia puţină seamă de ea." - Adam Weishaupt

La începuturile sale, Iluminati nu a fost un ordin masonic şi însuşi Weishapt nu a intrat în nicio lojă până în 1777, când a fost introdus în 'Consiliul Lojei Theodore de Bon' din Munich. Apoi, odată ce s-a văzut în masonerie, Weishaupt a văzut imediat potenţialul valoros al acestui fapt pentru realizarea viselor sale cu iluminati. Pentru a crea o unire oficială între Iluminati şi Francmasonerie, Weishaupt a organizat Congresul Wilhelmsbas la Castelui lui William al IX-lea al regiunii Hesse-Kassel, care a avut loc pe data de 16 iulie 1782. La acel eveniment special, care a fost memoriabil atât în mărime cât şi în aspiraţii, au participat elite reprezentative ale lojelor masonice de pretutindeni.

În cadrul aceluiaşi congres s-a laut şi decizia admiterii evreilor în Francmasonerie, care până la acea dată erau complet excluşi din aceasta. Crezul iluminati afirmă că toţi oamenii sunt egali. (comunism/creştinism)
Creştinismul şi comunismul: gemenii evreieşti

Oricum, a existat un alt motiv tacit pentru care politica masonică cu privire la evrei s-a schimbat: era nevoie de bani... iar evreii erau bancherii principali din Europa, un rol pe care aceştia şi l-au asumat odată cu căderea Cavalerilor Templieri. Şi să nu uităm că regele William IX era în datorii în acea vreme, fiind şi un psihopat.

Când a venit timpul pentru a se vota cu privire la admiterea lor în Wilhelmsbad, evreii erau atât de anxioşi şi de nerăbdători să câştige în acea zi, încât au umplut până la refuz sala cu suporteri evrei. Nu după multă vreme, apartenenţa la Iluminati a inclus în mare număr familiile bancherilor evrei, cum sunt Rothschild, Oppenheimer, Wertheimer, Schuster, Speyer şi Stern.

Au fost create noi loje în Frakfurt - capitala financiară europeană a Rothschildilor - în care evreii erau predominanţi şi, la scurtă vreme, toţi francmasonii din ordinul iluminati și-au stabilit acest oraş ca sediu mondial.

Primul ordin pentru evreii iniţiaţi în iluminati, care promitea manifestarea profețiilor acestora despre Sion: o lume condusă de poporul ales al lui yahweh. Lucrurile au început să fie puse în mişcare, pentru a-și materializa în sfârşit „ţara în care curge lapte şi miere", ţară care le-a fost promisă de atât de multă vreme (în propria lor minte evreiască) şi care va fi întreaga lume.

Oportunitatea pentru a-şi manifesta Sionul a apărut odată cu Revoluţia Rusească, care a fost finanţată de bancherii evrei. Unul de-al lor, evreul de origine germană Karl Marx, a catalizat evenimentul prin publicarea cărţii Communist Manifesto.
 


Karl Marx, al cărui nume real a fost Rabbi Mordechai Levi, a fost membru în Liga Dreptăţii, ligă care a condus la crearea Ligii Comuniste. - 1841, Moses Hess l-a adus pe Marx într-o societate numită „Liga Dreptăţii"

Motto-ul Ligii Dreptăţii (Bund der Gerechten) era „Toţi oamenii sunt fraţi" iar misiunea ei era „stabilirea împărăţiei lui dumnezeu pe pământ, bazată pe idealurile iubirii aproapelui, a egalităţii şi a dreptăţii" 1. Vezi cum Creştinismul este fratele geamăn al comunismului.
Creştinismul şi comunismul: gemenii evreieşti

Conducătorul bolşevic al revoluţiei, Lenin, care era evreu după ambii părinţi, a contribuit la planul stabilirii unui guvern centralizat, care să fie controlat de oligarhia evreiască. După ce Lenin împreună cu cohortele lui din iluminati şi-au ridicat steagurile învingătoare la sfârşitul Revoluţiei Ruseşti,
a apărut noul lor guvern comunist, cu un procent de 75% evrei ocupând cele mai înalte poziţii ... Şi a sfârşit cu uciderea a 60 milioane de suflete Gentile, până când comunismul a luat sfârşit. Mulţi dintre aceștia au fost ucişi într-un sistem de lagăre, toate conduse de comisari evrei.

De asemenea, bancherii evrei au urmat  altă tactică, începând să construiască un imperiu al instituţiilor financiare pentru a controla infrastructura capitalistă care va guverna lumea. După cum bancherul evreu şi patron iluminati,
Amshel Rothschild, este recunoscut pentru faimoasa remarcă: „Dați-mi controlul financiar al unei ţări şi nu îmi va mai păsa de conducătorul acesteia!"

Singurul loc la care acestea în cele din urmă
conduc, este comunismul, unde evreii deţin întreaga avere şi putere, iar Gentilii sunt reduși la o scavie totală în Noua Ordine Mondială evreiască.   


Naţiunile se vor aduna pentru a oferi omagiu poporului lui dumnezeu: toate averile naţiunilor vor trece în mâinile poporului evreu, în timp ce acestea vor mărşălui captive în lanţuri în spatele poporului evreu, plecându-se înaintea acestuia; împăraţii Neamurilor îşi vor aduce fii înaintea poporului evreu, iar prințesele lor le vor dădăci pruncii. Evreii vor porunci naţiunilor şi vor cârmui popoare despre care nici nu au auzit până atunci. Bogaţii mărilor şi avuţii naţiunilor se vor înfăţişa înaintea evreilor pentru a-şi primi partea. 

„Orice popor al împărăţiei, care nu îl va servi pe Israel, va fi distrus" - Isidore Loeb (Le Litterature des Pauvres dans la Bible).

Care au fost efectele subversiunii francmasoneriei de către evrei, în această organizaţie? Masoneria Modernă a ajuns să îşi aibă bazele în iudaism: 


Elimină învăţăturile iudaismului din ritualurile masonice şi cu ce vei mai rămânea? - The Jewish Tribune (28 octombrie 1927, New York) 

„În zilele de azi, francmasoneria este numai pentru beneficiul evreilor" - Theodore Herzel (fondator şi lider al sionismului mondial) 

„Am fondat multe asociaţii secrete care funcţionează pentru scopurile noastre, după ordinele şi direcţiunile noastre. Unul dintre triumfurile francmasoneriei este acela că, Gentilii care devin membrii în lojele noastre, nu trebuie să suspecteze niciodată că noi îi folosim la construirea propriilor lor puşcării, peste terasele cărora noi ne vom ridica tronurile împărăţiei noastre universale a evreilor; de asemenea aceştia nu ar trebui să ştie că noi le comandăm să făurească lanţurile slugărniciei lor pentru viitorul nostru rege al lumii." - Discurs de deschidere ţinut la convenţia evreiască B'nai B'rith de la Paris (publicat în februarie 1936 de Chatoric Gazette)

Acum ar trebui să fie cât se poate de evident motivul pentru care al Treilea Reich a interzis asemenea organizaţii în Germania. Ele sunt organe ale comunismului evreiesc.

__________________

Surse: The coming Gnostic Civilation, scrisă de M. A. Pinkham