Cum îi amăgesc evreii pe Gentili

Puterea evreiască întotdeauna face tot posibilul de a dobândi controlul ambelor părți aflate în opoziție, ca mai apoi să le direcționeze pe amândouă spre materializarea agendei lor. Spre exemplu, pe de o parte afirmă că sunt împotriva creștinismului. Fac asta pentru că ei știu că ei l-au inventat ca un program puternic pentru ”goyim”, așa că pretind că îl urăsc și că sunt victimele acestuia. Acest lucru îi înșală pe mulți, ca și în cazul programului ”Identitatea Creștină”. Evreii sunt aceia care promovează acuzațiile cum că ei l-au ”omorât pe Isus”, cum că ei sunt de partea lui Satan, că ei sunt antihriști, și alte informații neadevărate. Creștinismul este piatra lor prețioasă și rădăcina puterii lor peste Gentili. Prin promovarea acestor afirmații, îi influențează pe mulți dintre Gentilii dezorientați, făcându-i să creadă că creștinismul este împotriva evreilor; în acest fel, amăgiții sunt mai mult decât gata să accepte minciunile creștinismului și să adere la programele inventate de evrei, cum e ”Identitatea Creștină”. Evreii fac exact același lucru și cu comunismul. Aceștia pretind că sunt persecutați de comunism și afirmă că comunismul este ”antisemitic”, când, în adevăr, creștinismul și comunismul sunt unul și același lucru; aceiași escrocherie evreiască. Cu toate acestea, la suprafață, comunismul și creștinismul sunt promovate în opoziție unul față de celălalt. Nu trebuie decât să treci dincolo de aparențe în cercetările și în studiile tale.


Asta nu se deosebește deloc de Vaticanul care în mod deschis critică comunismul, iar în spatele scenelor lucrează pentru el. Acest lucru induce în eroare publicul nebănuitor. Întreaga temă a bibliei iudeo-creștine, de la început și până la sfârșit, este o doctrină comunistă.

Într-o cameră profesională de interogații, de cele mai multe ori îl ai pe interogatorul drăguț și pe cel dur, lucrând împreună pentru a obține informații de la cel interogat. Mai întâi, interogatorul dur va intra și va face un scurt spectacol de ferocitate, amenințând-l pe cel interogat, după care va intra în cameră cel drăguț, jucând rolul persoanei a-tot-înțelegătoare. Ambii lucrează pentru același dosar, pentru aceiași agendă – același lucru se întâmplă și cu liderii creștini și evrei de top.

Adesea, trebuie să se pună în scenă un mic spectacol de ochii lumii, pentru a împuternici minciuna. Acea ”religie spurcată” despre care s-a scris în Talmud și în Protocoalele Înțelepților Sionului, NU este creștinismul – așa cum mulți au fost amăgiți să creadă – ci Satanismul/Păgânismul, dat fiind faptul că traducătorii acestor cărți au fost toți evrei care pretindeau a fi Gentili creștinați. Evreii au distrus deja Păgânismul Gentil și l-au înlocuit cu programul lor, cu creștinismul. În medie, evreul de rând are un IQ de 135. Asta reprezintă 2% din populație. Mulți Gentili îi subestimează. 

„Creștin/i” este un cuvânt de cod pentru ”Gentil/i”, atât în Protocoalele Înțelepților Sionului, cât și în Talmud. Mulți Gentili care nu înțeleg acest lucru sunt prostiți să creadă că ”creștinismul trebuie că are ceva adevăr în el, din moment ce evreii vor să îl distrugă”. Nimic nu poate fi mai departe de adevăr! Acest lucru alimentează amăgeala și conceptul fals cum că iudaismul și creștinismul ar fi inamici unul cu celălalt. Creștinismul își are rădăcinile în iudaism. Nătărăii cu inteligentă redusă încearcă să raționalizeze acest lucru și declară că, caracterele evreiești cum e nazarineanul, în fapt, nu sunt evreiești ci gentile. Acest lucru se datorează și faptului că sunt sub o puternică vrajă și au puțină înțelegere ocultă, motiv pentru care cad victime direct în plasele evreilor. Nu trebuie decât să te uiți la scripturile biblice pentru a vedea clar, cine și ce sunt aceste caractere cu adevărat.

Toți Zeii și toate Zeițele Gentililor au fost înlocuiți cu caractere evreiești fictive, după ce personalitățile lor au fost denaturate și schimbate cu trăsături evreiești. Nu nazarineanul este blasfemiat în Talmud, ci Satan. La fel stau lucrurile și cu fecioara Maria, care este o impostoare evreiască coruptă din Demonița Astaroth (pe care evreii o numesc ”boshet”, adică curvă/târfă, în ebraică). Fecioara evreiască a luat locul lui Astaroth. Aproape toți Zeii Gentililor au fost înlocuiți cu impostori evreiești. Acest lucru creează legătura subliminală psihică esențială, prin care evreii exercită putere spirituală peste Gentili.

Tot ce ai nevoie e să studiezi Cabala evreiască, pentru a vedea adevărul. În Talmud este scris că orice evreu care îi învață pe Gentili secretele cărților lor sfinte, va fi omorât (Sanhedrin 59a). Zeii gentili sunt exilați în ”qlippoth”-ul evreiesc al morții, excrementelor și decăderii. Este atât de evident că cei blasfemiați nu sunt nazarineanul cu fecioara, ci Satan/Lucifer, Astaroth și ceilalți Zei gentili. ”Satan” înseamnă ”INAMIC” în ebraică.

Evreii sunt maeștrii ai înșelăciunii și psihologiei. Pentru a vedea ce suportă evreii cu adevărat, nu trebuie decât să te uiți la lucrurile care primesc cele mai multe fonduri și cea mai mare publicitate. Cu ce este îndoctrinat publicul? Cine are putere? Când îi cunoști pe evrei și tacticile acestora, îți este ușor să vezi cum creștinismul este un program evreiesc. Problema este că muți pun botul la minciunile evreilor, crezând că aceștia lucrează pentru a distruge creștinismul – ceea ce nu e deloc cazul. Ei l-au inventat, ei se află în spatele lui, ei îl promovează și, doamne ferește ca nu cumva Gentilii să se trezească la realitatea acestui fapt! Creștinismul deschide și netezește calea pentru comunism și ateism. Când ești ateist, nu mai reprezinți nici un fel de amenințare pentru puterile evreiești, întrucât nici nu recunoști ocultul și nici nu crezi în așa ceva, ceea ce le permite evreilor să se folosească nestânjeniți de aceste puteri, pentru scopurile lor blestemate de înrobire a lumii. Apoi evreii își asumă statutul de dumnezeu.

Cu secole în urmă, religiile păgâne gentile – cum este Druidismul – erau resurse pline de o puternică cunoștință ocultă. Evreii au folosit creștinismul lor pentru a confisca această cunoștință de la Gentili, după care le-a omorât preoții și conducătorii religioși. ”Diavolul” a devenit sinonim cu ”cunoștința”, iar cunoștința, în acord cu doctrinele creștine, se presupunea a fi un ”păcat”. Evreii, care sunt considerați ”oamenii cărților”, erau de o cu totul altă părere. Dacă vrei să îți păstrezi domnia peste sclavi, aceștia trebuie ținuți ignoranți. Cunoștința spirituală a fost îndepărtată cu forța din rândul populației gentile, după care a fost înlocuită cu niște corupții pervertite ale Zeilor gentili – corupții care au devenit arhetipurile evreiești, mantre gentile (vibrații vocale ale unor cuvinte de putere, folosite pentru avansarea sufletului și amplificarea puterilor minții) au fost înlocuite cu niște rugăciuni robotice fără sens, practicile magice gentile au fost corupte și ele – cum e cazul celor patru direcții/elemente, care reprezintă fundamentul magiei și care erau reprezentate prin crucea cu brațele egale; aceasta a fost înlocuită cu crucea latină, de care l-au atârnat pe nazarinean.

Nazarineanul a împlinit mai multe scopuri. În primul rând, acest caracter fictiv (evreii știu că e fictiv, motiv pentru care e evident faptul că nu i-ar devota numeroase pagini în Talmudul lor, doar pentru a-l blasfemia) a acționat pe post de distracție pentru popoarele Gentile. Crezând că acest caracter ”salvează” și ”moare pentru păcatele tale”, nu mai ai nevoie să studiezi sau să ai cunoștință în ocult. Puterile oculte pot sta liniștite în mâinile puterilor evreiești. Gentilii sunt învățați să ”aibă credință” și să nu pună întrebări. Creștinismul, pe lângă faptul că este o doctrină comunistă, îi condiționează pe adepți să se lase abuzați și să fie sclavi. ”Întoarce celălalt obraz”, ”nu te împotrivi celui ce îți face rău” și alte sfaturi suicidare din ”predica de pe munte”, au menirea de a DISTRUGE SPIRITUL GENTIL

În al doilea rând, nazarineanul este fără doar și poate un caracter evreu. Acesta a fost tăiat împrejur și botezat în ziua a 8-a, în templu, de către un rabin – care este o tradiție iudaică (Luca 2:21); părinții lui au sărbătorit ”paștele evreilor” și el a fost bar mițvat la vârsta de 12 ani  

Luca 2:42: Când a fost El de doisprezece ani, s-au suit la Ierusalim, după obiceiul praznicului.
Învățăturile lui erau de natură evreiască, iar el ținea legea iudaică.

”Yeshua (Isus) nu i-a învățat numai pe alții cum să trăiască o viață evreiască, ci, la rândul lui, a trăit-o și el. Semn clar al acestui lucru, este faptul că el purta tzitzit (poale) peste hainele sale (Luca 8:43; Mat. 14:36), pentru a servi drept reamintire a poruncilor (Num. 15:37-39). Acesta celebra paștele evreilor (Ioan 2:13), motiv pentru care ”s-a suit la Ierusalim” (Deut. 16:16). Acesta sărbătorea ”praznicul corturilor” (Ioan 7:2, 10) și s-a suit la Ierusalim (Ioan 7:14). Isus ținea și ”praznicul înnoirii” (Ioan 10:22-23), și cel mai probabil și praznicul Rosh Hashana (Ioan 5:1), suindu-se la Ierusalim pentru fiecare dintre ele.” 

Aceste legături cu iudaismul au reprezentat niște elemente foarte importante pentru caracterul său. Evreii au avut dintotdeauna o obsesie cu întoarcerea lui ”Mesia”. Atunci când presupusul Mesia se întoarce, se presupune că poporul evreu va fi unit și va conduce lumea. Acum, orișicine are ceva cunoștințe despre felul în care funcționează puterile minții – magia – cunosc cât de importantă este stabilirea unei legături, exact ca în ”magia simpatetică”. Energia psihică a Gentililor, care este foarte puternică, a fost încărcată cu această ”a doua venire a lui Hristos” prin rugăciuni, credință, dorința de a pune capăt suferinței (o dorință foarte puternică) și de a aduce cerul pe pământ, etc. Acest lucru dă naștere unui imens vortex de energie, care, necunoscut majorității, este direcționat spre materializarea agendei evreilor. Gentilii creștini, fiind dezbrăcați de orice cunoștință și putere ocultă, sunt ca niște păpuși în mâinile evreilor. Evreii aflați la putere știu prea bine că creștinismul este numai un program care pregătește populația pentru comunism și ateism – adică pentru o societate în care toată cunoștința spirituală va fi moartă și pierdută pentru totdeauna în populația Gentilă. Odată ajuns în acest stadiu, nu mai ai nicăieri unde să fugi.

***

Acum, să vedem puțin de Lojile și Ordinele Oculte Gentile. Toate acestea au fost infiltrate și evreii au acum control asupra lor. În Francmasonerie avem ritualul de inițiere al reconstruirii ”Templului lui Solomon”. Din nou, acesta înseamnă a doua venire a lui Hristos, adică ”mesia” (versiunea evreiască a noii ordini mondiale). În același fel, toate celelalte grupuri și loje oculte majore sunt saturate de simboluri iudaice, de litere ale alfabetului ebraic, de misticismul evreiesc și de îngerii și impostorul lor ”YHVH”; iar dacă cineva va dori vreodată să evadeze din această închisoare spirituală urâcioasă, întotdeauna va exista pentru ei Satanismul Creștin - în care aceiași evrei împuțiți le dictează că, fie i se închină lui Satan prin sacrificii de sânge și fapte diabolice (cu cât mai diabolice cu atât mai bine), fie exploatează Goetia și urmează aceleași învățături în care Zeii noștri sunt blasfemiați și înjosiți în cele mai atroce feluri. Evreii controlează totul. Literele ebraice care înconjoară Baphometul Bisericii lui Satan, în adevăr leagă baphometul. Cercul poate fi folosit ca simbol al legării. Literele ebraice care îl înconjoară, conțin puterea.

E timpul ca Gentilii să se trezească la adevăr și să punem din nou mâna pe puterea noastră ocultă. Evreii pot fi învinși numai prin Satan, iar ei cunosc acest lucru. Acesta este motivul pentru care aceștia au lucrat din greu și cu atât de multă sârguință pentru a ține oamenii, cu orice preț, cât mai departe de el. Frica și groaza sunt folosite la tot pasul și Hollywoodul controlat de evrei produce film după film despre Satan și Demoni, în care reîmputernicește conceptul creștin despre aceștia, dând mai tare volumul terorii. Pe de altă parte, filmele despre nazarinean sunt cât se poate de respectate și, dacă se întâmplă să se regizeze vreun film care să îl pună pe acesta într-o lumină negativă, presa controlată de evrei sare imediat să critice acest lucru – și din nou ai evreu vs. creștin, pentru un spectacol de ochii oamenilor, ceea ce îi conferă programului creștin mai multă crezare în ochii Gentililor amăgiți. La sfârșit, cortina va cădea și evreii vor striga tare ”V-am avut tot timpul la degetul mic.”
Referințe:
Jesus is a Jew (acest link este foarte informativ)