Cabala furată

Cabala NU este de origine evreiască. Evreii au furat cabala de la egiptenii antici şi au modificat-o. Ca fapt divers, cuvântul „cabala” derivă din egipteanul „KA BA ANKH”.  

Pentru a pune accent pe originile egiptene ale cabalei, hai să analizăm puţin cuvintele din care aceasta derivă: religia egipteană susţinea că ceea ce noi numim spirit sau suflet, este format din trei părţi diferite, şi anume: ka, ba şi ankh.

Egiptologii caracterizea KA-ul (reprezentat prin 2 braţe ridicate) drept „geamănul spiritual” al individului. Faraonii puteau să aibă mai multe KA-uri în timp ce muritorii de rând aveau decât unul. KA-ul este dublura eterică a corpului fizic al unei persoane; fantoma sau imaginea unei persoane în prezent sau din ultima viaţă anterioară.

BA-ul este sufletul. Sufletul nu are nici-o legătură cu imaginea corpului deoarece se reîncarnează din corp în corp de-a lungul vieţilor. Motivul pentru care faraonii care erau foarte apropiaţi de Zei puteau avea mai multe KA-uri a venit mai mult ca sigur de la o abilitate de a-şi schimba forma în timpul proiecţiei astrale. Această abilitate aparţine Zeilor.

ANKH-ul este forţa vitală; aura.

Caracterele în ebraică pe care multe societăţi oculte le folosesc în ceremoniile lor, sunt lipsite de putere, deoarece ebraica nu este nici scrisul şi nici limba originală. Sunt folosite exclusiv pentru control şi manipulare.

La fel cum minciuna creştinismului a înlocuit religiile originale, aşa este şi cu ebraica, numai că mai rău, deoarece creştinismul este unealta evreilor. Prin intermediul infiltrării evreieşti, (un exemplu bun este ceea ce a fost făcut în cazul Francmasoneriei), caractere evreieşti şi misticismul au început să fie împinse în societăţilor oculte. Nu se diferențiază deloc de modul în care creştinismul a fost forţat asupra populaţiei. Aşa controlează ei. Joaca de ambele părţi, împotriva părții de mijloc. Pe de-o parte, controlează Neamurile prin intermediul programului lor, creştinismul, şi pe cealaltă parte, prin intermediul infiltrării, controlează societăţile oculte. Prin intermediul societăţilor oculte, au controlat „Păgânismul” şi „Satanismul”. Fiecare parte o recunoaşte pe cealaltă ca fiind cel mai marele inamic. Aceasta nu e nimic altceva decât o deviere şi o distragere; Neamurile împotriva Neamurilor, în timp ce evreii privesc şi aşteaptă ca noi să ne distrugem între noi, până când ei pot avansa fără obstacole şi revendica lumea pentru ei înşişi

Societățile amintite mai sus sunt infestate de arhetipuri evreieşti, simbolism, zeităţi impostoare, limbă, scris şi „cultura” furate şi corupte, neavând nimic de-al lor. Până şi ateii şi organizaţiile cu „gândire liberă” sunt controlate de evrei. În acest caz, încurajează invenţia evreiască a comunismului. Comunismul (în care spiritualitatea nu este recunoscută), este punctul în care creştinismul conduce. Creștinismul un program de minciuni şi corupere, băgat pe gâtul Arienilor cu forţa, care în final conduce la un stadiu în care începi să îţi pui întrebări, întrebări care sunt răspunse de evrei prin ateism: şi aşa ajungi să negi tot ceea ce este spiritual. Deoarece aceste religii bazate pe iudaism sunt o minciună, fiind bazate pe un materialism total, puţin sau chiar nimic din ceea ce se întâmplă în el, este de natură spirituală.

Cabala runică a fost pierdută. Aceasta este cheia folosirii runelor. druizii foloseau cabala runică în mod intens. Cu toţii au fost măcelăriţi de către Inchiziţie iar pedeapsa pentru posesia sau folosirea runelor era moartea. Toate cunoștințele spirituale au fost distruse în mod sistematic şi eliminate.

Runele se bazea pe constelaţii şi sunt foarte apropiate de acestea, fiind chiar scrisul original, dat de către Zei. Runele sunt similare în multe feluri formelor literelor antice cuneiforme. Liniile literelor conectează planetele constelaţiilor, fiecare într-o formă specifică.

Bineînţeles„iehova” nu este o fiinţă reală, ci reprezentarea celor patru elemente („yod heh vau heh" înseamnă „foc, aer, pământ, apă". Găseşti acest lucru în toate textele de magie evreiască). Din nou, acest concept a fost furat şi iudeificat, la fel ca toate celelalte. Nu avem nevoie de expresia evreiască „yod heh vau heh”. Pentru Neamuri, puterea adevărată vine din rune şi nu din caracterele evreieşti. Evreii au corupt, abuzat şi profanat cabala originală şi au spus că este a lor. Neamurile, cum au fost druizii - care aveau cunoștințe despre adevărata cabala, au fost torturaţi la moarte şi masacraţi.

Zeii noștri au fost blestemaţi în moduri crunte şi înlocuiţi de impostori evreieşti. Adevărata semnificaţie a numelui „Iisus”, „Yeshua” este „fie ca numele său să fie eradicat.

Învăţăturile şi textele noastre sacre ne-au fost îndepărtate, corupte, profanate, abuzate şi etichetate ca fiind de origine „evreiască”.

Oamenii noştri, Înalţii Preoţi şi marii învăţători spirituali au scăzut în număr din cauza uneltei evreieşti a creştinismului.

Vacanţele şi sărbătorile noastre au fost pângărite şi corupte cu mizeria creştină, unde zeităţi evreieşti fictive sunt venerate în timp ce adevăraţii noştri Zei sunt blasfemiaţi şi blestemaţi.


Spiritualitatea noastră a fost transformată şi coruptă de minciunile şi materialismul evreiesc şi a început să fie văzută ca ceva ridicol şi lipsit de sens.

CEL MAI RĂU ESTE FAPTUL CA FIECARE NAŢIUNE ŞI POPOR DE UNDE EVREII AU FURAT, A FOST CALOMNIATĂ ŞI MURDĂRITĂ ÎN SCRIERILE LOR FICTIVE, CUM E BIBLIA. EGIPTUL ESTE UN EXEMPLU ŢIPĂTOR. CU BÂLBÂIELILE LOR, EVREII AU DISTRUS FARAONUL, EGIPTENII ŞI „ZEUL” LOR FALS A COPLEŞIT ZEII EGIPTENI ŞI A ADUS SUFERINŢĂ ASUPRA POPULAȚIEI. EVREII NU DAU DOI BANI PE CEI PE CARE I-AU DISTRUS, LUÂND TOT CE POT ŞI NUMINDU-L AL LOR DUPĂ CE PROFANEAZĂ ŞI CORUP. EVREII ÎNCEARCĂ ÎNTOTDEAUNA SĂ PARĂ INOCENŢI ŞI MAI MULT CA ORICE, O VICTIMĂ PROFESIONALĂ; EXACT CA ȘI MAREA LOR INVENŢIE: NAZARINEANUL.

Toate cunoștințele oculte ale Neamurilor au fost eliminate cu forţa şi aduse în mâinile evreilor, care le-au folosit pentru a ne înrobi Zeii, popoarele şi naţiunile. A venit timpul de ne lua înapoi ceea ce este al nostru şi ce ne aparţine de drept şi fim mândrii cu ceea ce suntem. Satan este de-al dreptul înfuriat!!

„Pentru că acesta este timpul răzbunării şi o urgie nespusă va fi dezlănțuită peste acești oameni.” Învăţăturile şi textele antice conţin puterea de care avem nevoie pentru o adevărată luptă spirituală. De asta îi este cel mai frică inamicului. Evreii au control spiritual asupra oamenilor noștri cât timp amăgiții le folosesc simbolurile, le cred minciunile, li se închină zeităţilor lor fictive şi cred că ei sunt poporul ales”. Trebuie sa punem din nou mâna pe ceea ce este al nostru!!

HAIL SATAN PENTRU TOTDEAUNA!!!!!